ประเภทคำถาม :
ถาม ลูกหมากแร็คมีหน้าที่อะไร
ตอบ ลูกหมากแร็คจะติดตั้งอยู่ระหว่างชุดแร็คและดุมล้อ ซึ่งหน้าที่หลักคือช่วยในการเอียงของล้อทำให้รถเลี้ยวได้ ถ้าหากลูกหมากแร็คเสียความมั่นคงของล้อจะหายไปและทำให้ยางสึกหรอเร็วขึ้น
ถาม จะรู้ได้อย่างไรเมื่อช่วงล่างเริ่มเสื่อมสภาพ
ตอบ เมื่อช่วงล่างเสื่อมสภาพผู้ขับรถยนต์จะรู้สึกถึงความไม่เสถียรของรถยนต์เช่น พวงมาลัยสั่นยางหมดเร็วผิดปกติรถโคลงตัวระหว่างโค้ง ซึ่งปัญหาเหล่านี้ควรให้ช่างผู้ชำนาญระบบช่างล่างหาสาเหตุและซ่อมแซมให้ถูกต้อง
ถาม จะรู้ได้อย่างไรว่าหัวเพลาเริ่มหมดสภาพ
ตอบ ในการที่หัวเพลาเริ่มเสื่อมสภาพนั้นอาจจะเกิดได้จากอายุการใช้งานที่ยาวนานเกินไปหรือ เพราะสภาพถนนที่ไม่อำนวยต่อความสะดวกจึงทำให้หัวเพลาเสื่อมสภาพลงไปเรี่อยๆ และอีกปัญหาหนึ่งที่ถูกมองข้าม คือการที่ไม่ใส่ใจดูแลยางหุ้มเพลาเพราะถ้ายางหุ้มเพลาขาดจะทำให้จารบีไหลออกมาซึ่งจารบีนั้นมีหน้าที่หล่อหลื่นและลดแรงเสียดทาน และเมื่อหัวเพลานั้นไม่มีจารบีอยู่เลย (หรือมีแต่น้อย) จะทำให้ชิ้นส่วนสึกหรอเร็วขึ้นหรืออาจเกิดเสียดัง อาการของหัวเพลาเสื่อมสภาพนั้นคือจะมีเสียงดังขณะเลี้ยวหรือต้องการเปลี่ยนทิศทางของรถไม่ว่าจะเป็นทางซ้ายหรือขวา แต่จะไม่มีเสียงในขณะขับทางตรงบนถนนเลียบ และอาจมีอาการอื่นเช่นพวงมาลัยหนักควบคุมทิศทางได้อยากขึ้น และเวลาที่เร่งเครื่องจะมีอาการสั้น หัวเพลาที่หมดสภาพนั้นถ้าปล่อยไว้นานก็จะมีผลกระทบต่อช่วงล่างอื่นๆ อีกด้วย
ถาม อะไหล่เทียมคืออะไร
ตอบ อะไหล่เทียม (Oes) คือ อะไหล่ที่ผลิตโดยโรงงานที่ผลิตอะไหล่แท้โดยจะใช้แบรด์ยี่ห้อเป็นสินค้าของตนเอง ซึ่งระดับคุณภาพนั้นจะค่อนข้างสูงสามารถใช้เป็นอะไหล่ทดแทนได้ นอกจากนี้สินค้ายังรับประกันคุณภาพเหมือนอะไหล่แท้ (Oem)
ถาม ปัจจัยที่ทำให้ลูกปืนดุมล้อหมดสภาพ
ตอบ โดยปกติลูกปืนดุมล้อจะมีอายุการใช้งานประมาณ 100,000 กิโลเมตร แต่ก็ขึ้นอยู่กับสภาพถนนและอากาศ โดยเฉพาะในภูมิภาคที่มีฝนชุกซึ่งถ้าลูกปืนโดนน้ำ และฝุ่นบ่อยอายุของลูกปืนก็จะสั้นลง
ถาม ลูกหมากปีกนกบน - ล่าง มีหน้าที่อะไร
ตอบ ลูกหมากปีกนกเป็นลูกหมากที่สำคัญมากในระบบช่วงเวลาทั้งหมดเพราะลูกหมากปีกนกจะติดตั้งระหว่างตัวถังรถและดุมล้อ ซึ่งเป็นจุดสำคัญของระบบช่วงล่างทั้งหมด หน้าที่หลักของลูกหมากปีนก คือช่วยความมั่นคงไม่ให้ช่วงล่างเสียศูนย์ ถ้าหากลูกหมากปีกนกเสียระบบช่วงล่างจะขาดเสถียรภาพและอาจเป็นอันตรายได้
ถาม ปัจจัยที่ทำให้ช่วงล่างเสื่อมสภาพ
ตอบ ปัจจัยที่ทำให้ช่วงล่างเสื่อมสภาพนั้นมีหลายอย่างเช่น สภาพถนน การขับ สภาพอากาศ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้สามารถทำให้อายุการใช้งานของอะไหล่ช่วงล่างสั้นลง ดังนั้นควรเลือกซื้ออะไหล่ที่ดีมีคุณภาพเพื่อให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้น
ถาม อะไหล่ปลอมคืออะไร
ตอบ อะไหล่ปลอม คือ อะไหล่ที่ผลิตเลียนแบบทั้งอะไหล่แท้และอะไหล่เทียม แต่สินค้าที่ผลิตไม่ได้คุณภาพและมาตรฐาน ดังนั้นจึงตั้งราคาสินค้าที่ถูกกว่าเพื่อดึงดูดความสนใจแก่ผู้บริโภค ซึ่งโรงงานที่ผลิตอะไหล่ปลอมนั้นจะมีแหล่งผลิตสินค้าที่ไม่แน่นอนและตีตราบริษัทให้คล้ายกับอะไหล่แท้เพื่อสร้างความเข้าใจผิดให้แก่ผู้ซื้อ

ถาม ปัจจัยที่ทำให้หัวเพลาหมดสภาพ
ตอบ ปัจจัยที่ทำให้หัวเพลาหมดสภาพนั้นมีได้หลายสาเหตุเช่น

1.      ยางหุ้มเพลาขาด เพราะถ้ายางหุ้มเพลาขาดนั้นจะทำให้สิ่งสกปรกต่างๆ เข้าไปที่หัวเพลา และจารบีจะไหลออกมาซึ่งจารบีนั้น  ถ้าให้เปรียบเทียบนั้นมันคือน้ำมันเครื่องดีๆ นี่เองซึ่งถ้าเครื่องยนต์ทำงานโดยที่ไม่มีน้ำมันเครื่องแล้วจะเกิดอะไรขึ้น?? ดังนั้นจารบีจึงเป็นสิ่งสำคัญมากในการช่วยยืดอายุของหัวเพลาซึ่งถ้าหัวเพลาขาดนั้นจะทำให้เกิดจารบีรั่วไหลออกมาแน่นอน

2.      สภาพแวดล้อม เพราะสภาพแวดล้อมนั้นก็มีผลต่อหัวเพลาเช่น สภาพถนนที่ขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อนั้นจะทำให้หัวเพลาทำงานหนักยิ่งขึ้นหรืออาจเกิดการกระแทกอย่างรุนแรงกับแกนของหัวเพลานั่นเอง และสภาพอากาศที่ร้อยจนเกินไปจะทำให้จารบีเสื่อมสภาพเร็วขึ้น และเมื่อจารบีร้อนขึ้นก็อาจทำให้ยางหุ้มเพลาเสียได้ไวขึ้น

3.     การขับรถที่รุนแรงเช่น การหักเลี้ยวอย่างรุนแรงหรือการออกตัวอย่างรุนแรงจะทำให้หัวเพลาทำงานหนักขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเอียงนั้นหัวเพลาจะทำงานหนักกว่าปกติ และการจอดรถโดยที่ไม่ตั้งล้อไว้ให้ตรงก็จะทำให้หัวเพลาเสื่อมสภาพได้เช่นกัน

ถาม ลูกหมากกันโคลงมีหน้าที่อะไร
ตอบ ลูกหมากกันโคลงเป็นลูกหมากที่ตนส่วนใหญ่มองข้าม เพราะว่าขนาดของลูกหมากนั้นเล็กกว่าลูกหมากอื่นๆ ลูกหมากกันโคลงจะติดตั้งอยู่ระหว่างเหล็กกันโคลงกับดุมล้อหรือลูกหมากันโคลง หน้าที่ของลูกหมากกันโคลงคือช่วยให้การโค้งดีขึ้นและเกาถนน