บริษัท ที เอส วี แลนด์ (1990) จำกัด

    บริษัท ที เอส วี แลนด์ (1990) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2534 นับเป็นเวลากว่า 20 ปี ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการนำเข้า และจัดจำหน่ายสินค้าอะไหล่รถยนต์     โดยเน้นความชำนาญในสินค้าเกี่ยวกับระบบช่วงล่าง และการขับเคลื่อนรถยนต์

    กว่า 30 ปีในธุรกิจอะไหล่รถยนต์ ที่เริ่มต้นจากกิจการร้านค้าปลีก ทำให้บริษัทฯมีความเข้าใจในตัวสินค้า และความต้องการของตลาดเป็นอย่างดี จึงสามารถคัดสรรสินค้าคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดได้ อีกทั้งมีศูนย์กระจายสินค้าเพื่อให้ครอบคลุมการจัดส่งในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของสินค้าคุณภาพ ได้แก่ สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ GSP, สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ Bendix, สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ TSV และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย

    บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะขยายกลุ่มสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของตลาดอะไหล่รถยนต์ โดยเน้นคุณภาพของสินค้าและบริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด

 

TSV Land 1990 Co, Ltd.

    TSV Land has been importing and distributing auto parts since 1990, beginning as an auto part retail shop founded in 1979.

    After three decades in the auto parts business, TSV Land is an expert in suspension and driving systems, while maintaining its reputation of understanding customers’ needs. The company continues to develop both in product and in service, resulting in the continuous increase of product lines while serving customer efficiently with many distribution centers throughout Bangkok.

    Currently, TSV has the reputation of being the sole importer and distributor of international high-quality products, including GSP. Also,the company is the official distributor of many premium quallity products, including Bendix Brakes, etc. And the company also has the high quallity house brand product under the name of TSV.