ประเภทคำถาม :
ถาม สินค้า ของทางบริษัท มีสินค้าที่ใช้กับรถยนต์ยี่ห้ออะไร รุ่นอะไรได้บ้าง
ตอบ สินค้าของทางบริษัท มีให้เลือกหลากหลาย ทั้งรถญี่ปุ่น รถยุโรป และรถเกาหลี ท่านสามารถเข้าไปใช้เครื่องมือในการค้นหายี่ห้อ และรุ่นรถที่ท่านต้องการได้โดยใช้เครื่องมือ Product Search ในหน้าสินค้าในแต่ละหัวข้อ  ทั้งนี้ เนื่องจากสินค้าของทางบริษัทมีความหลากหลายมาก หากท่านมีความสงสัยในสินค้า สามารถสอบถามมายัง info@tsvthailand.com 

ถาม จะหาซื้อสินค้าของทางบริษัทได้จากที่ไหน
ตอบ สินค้าของทางบริษัทฯ สามารถหาซื้อได้ตามร้านจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ชั้นนำทั่วไป หรือท่านสามารถเข้าไปดูในรายชื่อร้านค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายใน ช่องทางการจัดจำหน่าย 

*** แต่เนื่องจากร้านค้าที่จัดจำหน่ายสินค้าของทางบริษัทฯนั้นมีอยู่เป็นจำนวนมาก ทางบริษัทฯจึงยังไม่สามารถแสดงรายชื่อร้านค้าทั้งหมดได้ โดยหากร้านค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายท่านใดยังไม่มีชื่อในรายการข้างต้น และมีความประสงค์จะให้ทาง Website ลงรายชื่อร้านค้าของท่าน โปรดติดต่อมายัง info@tsvthailand.com***

ถาม อะไหล่ทดแทนคืออะไร
ตอบ อะไหล่ทดแทน คือ อะไหล่ที่ผลิตออกมาเพื่อรองรับอะไหล่ของรถยนต์ที่มีการเสียหายหรือเสื่อมสภาพ ดังนั้นอะไหล่ทดแทนสามารถจัดเป็นได้ทั้งอะไหล่แท้หรืออะไหล่เทียม

ถาม อะไหล่แท้คืออะไร
ตอบ อะไหล่แท้ (Oem) คือ สินค้าที่ตียี่ห้อจากบริษัทรถยนต์ยี่ห้อนั้นๆ ซึ่งมีคุณภาพและมาตรฐานในการผลิตสูง โดยมีการรับประกันคุณภาพสินค้าอย่างชัดเจน แต่จะมีราคาที่สูงมาก

ถาม อะไหล่เทียมคืออะไร
ตอบ อะไหล่เทียม (Oes) คือ อะไหล่ที่ผลิตโดยโรงงานที่ผลิตอะไหล่แท้โดยจะใช้แบรด์ยี่ห้อเป็นสินค้าของตนเอง ซึ่งระดับคุณภาพนั้นจะค่อนข้างสูงสามารถใช้เป็นอะไหล่ทดแทนได้ นอกจากนี้สินค้ายังรับประกันคุณภาพเหมือนอะไหล่แท้ (Oem)
ถาม อะไหล่ปลอมคืออะไร
ตอบ อะไหล่ปลอม คือ อะไหล่ที่ผลิตเลียนแบบทั้งอะไหล่แท้และอะไหล่เทียม แต่สินค้าที่ผลิตไม่ได้คุณภาพและมาตรฐาน ดังนั้นจึงตั้งราคาสินค้าที่ถูกกว่าเพื่อดึงดูดความสนใจแก่ผู้บริโภค ซึ่งโรงงานที่ผลิตอะไหล่ปลอมนั้นจะมีแหล่งผลิตสินค้าที่ไม่แน่นอนและตีตราบริษัทให้คล้ายกับอะไหล่แท้เพื่อสร้างความเข้าใจผิดให้แก่ผู้ซื้อ

ถาม อะไหล่แท้อะไหล่ปลอมและอะไหล่เทียมแตกต่างกันอย่างไร
ตอบ ผู้บริโภคส่วนใหญ่นั้นมักมีความคิดที่ว่าอะไหล่แท้ต้องดีกว่าอะไหล่เทียมเสมอ ซึ่งเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องนัก เพราะบางครั้งอะไหล่เทียมอาจจะมีคุณภาพเทียบเท่ากับอะไหล่แท้หรือมากกว่าโดยขึ้นอยู่กับเกรดของสินค้า ดังนั้นอะไหล่แท้จึงไม่ใช่ทางเลือกทางเดียวในการเลือกซื้ออะไหล่รถยนต์ แต่สำหรับอะไหล่ปลอมนั้นเป็นเพียงแค่สินค้าเลียบแบบจึงสามารถเห็นถึงความแตกต่างของสินค้าได้อย่างชัดเจน อะไหล่แท้นั้นไม่ได้หมายความว่าบริษัทรถยนต์นั้นจะผลิตอะไหล่รถยนต์ออกมาทุกชิ้นส่วน เพราะต้นทุนอาจจะสูงกว่าการจ้างโรงงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ ผลิตส่งมาให้ซึ่งมีมาตรฐานสูงตามที่บริษัทรถยนต์นั้นต้องการ จึงทำให้รู้ได้ว่าอะไหล่เทียมนั้นไม่ได้ด้อยคุณภาพไปซะทั้งหมดและบางยี่ห้อบางรุ่นนั้นอาจจะดีกว่าอะไหล่แท้ด้วยซ้ำ