ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจาก GSP

เนื่องจากสถานการณ์โรค COVID-19 ทางบริษัทฯจึงเลื่อนกำหนดจับรางวัลใหญ่ตั้งแต่ปี 63 มาจนถึงปีนี้ และในวันที่ 4 มิถุนายน 65 ที่ผ่านมาได้มีการจัดงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าและมีการจับรางวัลจากใบรับประกันสินค้าที่ทุกท่านส่งมา ดังนั้นรายชื่อที่แจ้งไปจะเป็นผู้โชคดีประจำปี 2563-2564 ค่ะ มีรายชื่อผู้โชคดี ดังนี้
 ************** รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2563 ******************

รางวัลที่ 1 รถยนต์ YARIS ATIVE (สีขาว) 2 คัน
1.ร้าน ส.อะไหล่ยนต์(ถนนจันทน์)
2.ร้าน บจก.ว.ศิริกาญออโตพาร์ท
รางวัลที่ 2 มอเตอร์ไซต์ Honda Wave 110i 10 คัน
1.ร้าน อนงค์ ออโต้พาร์ท 2004
2.ร้าน ก.ม.5 อะไหล่ยนต์ (นครปฐม)
3.ร้าน ชัยเจริญยนต์ (บางบัวทอง ร้านเก่า)
4.ร้าน น่านเกียรติรุ่งเรือง
5.ร้าน หจก.รุ่งไพศาลกลการ
6.คุณ โชติกา อุนทร์จันทร์ (กรุงเทพ)
7.คุณ อนุภัทร์ ก้านแก้ว (กรุงเทพ)
8.คุณพิพงศ์ วัฒนกิจเลิศ
9.คุณ วันทกานต์ ศรีศักดิ์วิชัย (กรุงเทพ)
10.คุณ วิเชียร หน่อคำ (เชียงใหม่)
รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท 10 เส้น
1.ร้าน เซี้ยออโต้พาร์ท
2.ร้าน ชัยเจริญยนต์1998 (บางบัวทอง ร้านใหม่)
3.ร้าน บีซีบางมด
4.ร้าน ชัชวาลย์อะไหล่ยนต์(ถ.สายไหม)
5.ร้าน M T T อะไหล่ (หาดใหญ่)
6.คุณ พาณี จิรอดิศัย (กรุงเทพ)
7.คุณ วนาลี วรกิตติโสภณ (สมุทรปราการ)
8.อ้วนโชค (กรุงเทพ)
9.คุณ พัทธนันท์ ทองขาว (นครศรีธรรมราช)
10.คุณ ชัชรัมภ์ ศรีศักดิ์วิชัย (กรุงเทพ)
รางวัลที่ 4 สร้อยคอทองคำ หนัก 50 สตางค์ 20 เส้น
1.ร้าน ช.บูญชัยอะไหล่ยนต์ (บางบอน)
2.ร้าน ชัยเจริญยนต์1998 (บางบัวทอง ร้านใหม่)
3.ร้าน เรือนชัย อะไหล่ยนต์ (หนองจอก)
4.ร้าน ก.ม.5 อะไหล่ยนต์ (นครปฐม)
5.ร้าน บางไผ่ตากสิน
6.ร้าน พระราม 5 อะไหล่ยนต์
7.ร้าน ฉ่างเฮงฮวด(2549) (ดาวคะนอง)
8.บริษัท พัทยาเหนือ ออโต้พาร์ท จำกัด
9.ร้าน โอเค อะไหล่ (จ.ตรัง)
10.ร้าน จิระมอเตอร์ (คลองเตย)
11.คุณ วิสูตร วรานนท์วนิช (ปทุมธานี)
12.คุณ ทนงศักดิ์ มงคลทวีป (กรุงเทพ)
13.คุณ คมสัน กรุดศรี
14.คุณ พัชริน ชูฤทธิ์
15.คุณ อาภรณ์ เนตรอาภา (บางบัวทอง)
16.คุณ รมย์วรินท์ จันทร์ชวาลา
17.คุณ วนิดา หาญนิยม (สระแก้ว)
18.คุณ กุหลาบ ชูฤทธิ์ (นครราชสีมา)
19.คุณ โอฬาร บุศรานิพรรณ์ (กรุงเทพ)
20.คุณ เกรียงไกร ทองศิริ (กรุงเทพ)
 
************** รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2564 ******************

รางวัลที่ 1 รถยนต์ YARIS ATIVE (สีบรอนซ์เงิน) 2 คัน
1.บริษัท ลาภัชชัยยนต์ จำกัด (ปทุมธานี)
2.ร้าน ชัยเจริญยนต์1998 (บางบัวทอง ร้านใหม่)
รางวัลที่ 2 มอเตอร์ไซต์ Honda Wave 110i 10 คัน
1.ร้าน เปี๊ยกเจริญยนต์ 2009 (หนองคาย)
2.บริษัท ศรีสยามกลการ (ฉะเชิงเทรา)
3.ร้าน จิระมอเตอร์ (คลองเตย)
4.ร้าน ก.ม.5 อะไหล่ยนต์ (นครปฐม)
5.ร้าน บางไผ่อะไหล่ (ท่าพระ)
6.คุณ สมควร โชติถนอมพร (กรุงเทพ)
7.อู่บรรจบ (กรุงเทพ)
8.คุณ วรากานต์ รุ่งกิจคุณากร (กรุงเทพ)
9.คุณ ชวิน เอี่ยมพึ่งพร (กรุงเทพ)
10.คุณ นวลจันทร์ มุสิกาวงษ์ (ฉะเชิงเทรา)
รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำ หนัก 50 สตางค์ 30 เส้น
1.ร้าน ไพศาลลาดพร้าว
2.ร้าน CH.AUTO INTERTRADE
3.ร้าน วิเศษยนต์ (สำเหร่)
4.บริษัท เจริญรัตน์อะไหล่ยนต์ จำกัด
5.หจก.สงวนชัยมงคลพาณิชย์
6.หจก.เฮงมอร์เตอร์พาร์ท (รามอินทรา)
7.ร้าน พรานนกอะไหล่
8.ร้าน TA AUTO (บางบัวทอง)
9.ร้าน สหกลอะหลั่ย
10.บริษัท ศรีสยามกลการ (ฉะเชิงเทรา)
11.ร้าน อนงค์ ออโต้พาร์ท 2004
12.ร้าน มนตรีอาหลั่ย (สงขลา)
13.ร้าน ยนต์ศิลป์ (สุโขทัย)
14.ร้าน ส.อะไหล่ยนต์(ถนนจันทน์)
15.บจก.บูรพารวมยนต์ (1999)
16.ด.ญ.นิษฐา รัตนเชษฐากุล
17.คุณ ทวีศักดิ์ เลาหเลิศชัย (กรุงเทพ)
18.คุณ นวลจันทร์ มุสิกาวงษ์ (ฉะเชิงเทรา)
19.ช่างเรือง (กรุงเทพ)
20.คุณ ศิริพงค์
21.คุณ ธวัชชัย จูแจ้ง
22.คุณ ธนิต ตรังหิรัณยธร
23.คุณ กชกร ลบแท่น (ฉะเชิงเทรา)
24.คุณ นวมน ตรังหิรัณยธร
25.คุณ สุดานี โปรยทรายทอง (กรุงเทพ)
26.คุณ กนกพร สุนทรโชติ (ฉะเชิงเทรา)
27.คุณ อติชัย จันทร์คำ (กรุงเทพ)
28.คุณ วิสุทธิ์ ธนุศิลป์
29.คุณ ชลธิชา ผลสงเคราะห์ (ฉะเชิงเทรา)
30.คุณ สุรินท์ (กรุงเทพ)