*ลุ้นรับ รถจักรยานยนต์ HONDA WAVE จาก GSP *

 พียงท่านซื้อผลิตภัณฑ์ GSP ไม่ว่าจะเป็นหัวเพลาหรือดุมล้อโปรด
เรียกถามใบรับประกันจากทางร้านค้าที่จำหน่ายแล้วกรอกข้อมูลให้
ครบถ้วน ส่งกลับมายัง บริษัท ที เอส วี แลนด์ 1990 จำกัด
(โดยไม่ต้องติดแสตมป์) ภายใน 15 วันหลังจากท่านซื้อสินค้า

ท่านมีสิทธิ์ ลุ้นรับรางวัลใหญ่ รถจักรยานยนต์ HONDA WAVE
โดยทางบริษัท จะทำการจับรางวัลทุกๆต้นปี โดยจะประกาศ
รายชื่อผู้โชคดี ผ่านเว็บไซต์
www.tsvthailand.com

ด่วน!!! จับรางวัลครั้งต่อไป ในวันที่ 8 มกราคม 2554
โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ถุกรางวัลได้ที่นี่  เร็วๆนี้

 

หมายเหตุ หากใบรับประกันที่จับขึ้นมาได้ ทำผิดกติกา หรือเงื่อนไขของทางบริษัท
จะถือว่าใบรับประกันที่จับขึ้นมาได้เป็นโมฆะ และจะจับใบใหม่ขึ้นมารับรางวัลแทน
กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนและส่งกลับมาบริษัทภายใน 15 วันหลังจาก
ที่ได้ซื้อสินค้า

คลิกดูกติกาการกรอกใบรับประกัน และการรับรางวัล