ประเภทคำถาม :
ถาม อะไหล่แท้อะไหล่ปลอมและอะไหล่เทียมแตกต่างกันอย่างไร
ตอบ ผู้บริโภคส่วนใหญ่นั้นมักมีความคิดที่ว่าอะไหล่แท้ต้องดีกว่าอะไหล่เทียมเสมอ ซึ่งเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องนัก เพราะบางครั้งอะไหล่เทียมอาจจะมีคุณภาพเทียบเท่ากับอะไหล่แท้หรือมากกว่าโดยขึ้นอยู่กับเกรดของสินค้า ดังนั้นอะไหล่แท้จึงไม่ใช่ทางเลือกทางเดียวในการเลือกซื้ออะไหล่รถยนต์ แต่สำหรับอะไหล่ปลอมนั้นเป็นเพียงแค่สินค้าเลียบแบบจึงสามารถเห็นถึงความแตกต่างของสินค้าได้อย่างชัดเจน อะไหล่แท้นั้นไม่ได้หมายความว่าบริษัทรถยนต์นั้นจะผลิตอะไหล่รถยนต์ออกมาทุกชิ้นส่วน เพราะต้นทุนอาจจะสูงกว่าการจ้างโรงงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ ผลิตส่งมาให้ซึ่งมีมาตรฐานสูงตามที่บริษัทรถยนต์นั้นต้องการ จึงทำให้รู้ได้ว่าอะไหล่เทียมนั้นไม่ได้ด้อยคุณภาพไปซะทั้งหมดและบางยี่ห้อบางรุ่นนั้นอาจจะดีกว่าอะไหล่แท้ด้วยซ้ำ

 

ถาม หัวเพลา GSP มีจุดเด่นอย่างไร
ตอบ จุดเด่นของหัวเพลา GSP คือมีมาตรฐานและคุณภาพสูงแต่ในราคาที่ย่อมเยาว์ หัวเพลา GSP นั้นเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะในแถบอเมริกาและยุโรป หัวเพลา GSP จัดประเภทอยู่ในอะไหล่เทียม (Oes) ซึ่งก็คืออะไหล่ที่โรงงานอะไหล่แท้ผลิตออกมาให้อยู่ในแบรด์ของตัวเอง ดังนั้นจึงมีการรับรองและรับประกันสินค้าที่ชัดเจน ซึ่งช่วยเพื่มความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่

ถาม ขาไก่มีหน้าที่อะไร
ตอบ ขาไก่มีรูปร่างคล้ายกับกล้องยา แต่ขนาดเล็กกว่าจะติดตั้งอยู่ตรงข้ามกับกล้องยา ซึ่งหน้าที่หลักคือช่วยประคองคันส่งกลาง และช่วยส่งกำลังเลี้ยวล้อฝั่งซ้าย (คนนั่ง) ถ้าหากขาไก่เสียอาการจะคล้ายๆ กับกล้องยาควรให้ช่างที่มีประสบการณ์เป็นผู้ตรวจสอบ
ถาม กล้องยามีหน้าที่อะไร
ตอบ กล้องยาเป็นอะไรที่เกี่ยวคล่องกับระบบบังคับการเลี้ยวโดยเฉพาะ ซึ่งกล้องยาจะยึดติดกับโคลงรถฝั่งขวา (คนขับ) และมีปีกที่สามารถหมุนได้ โดยใช้พวงมาลัยในการควบคุม เมื่อพวงมาลัยเริ่มหมุนกล้องยาจะส่งแรงไปที่คันส่งกลางและคันส่งข้างเพื่อบังคับเลี้ยวของรถยนต์ ดังนั้นถ้ากล้องยาเสียการควบคุมของรถยนต์จะเสีย และทำให้พวงมาลัยสั่นเป็นอันตรายได้
ถาม คันส่งกลางมีหน้าที่อะไร
ตอบ คันส่งกลางมีหน้าที่หลัก คือส่งกำลังเลี้ยวระหว่างกล้องยา และคันส่งข้างโดยมีขาไก่ช่วยประคองอยู่ที่ฝั่งซ้าย (คนนั่ง) เมื่อล้อรถเลี้ยวคันส่งกลางจะบังคับให้ล้อทั้งสองข้างเลี้ยวไปด้วยกัน โดยปกติคันส่งกลางจะเสียบริเวณตัวลูกหมากหรือรถโดนชน
ถาม อายุงานของลูกหมากช่วงล่าง
ตอบ ลูกหมากช่วงล่างนั้นไม่มีอายุการใช้งานขึ้นอยู่ที่ผู้ใช้จะใช้งานในแบบไหน