ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล 
ประจำปี 2558

รางวัลที่ 1 mirage 2 คัน

ร้าน 398 อะไหล่ยนต์ กรุงเทพฯ

ร้าน อะไหล่ยนต์ รามคำแหง กรุงเทพฯ

รางวัลที่ 2 มอเตอร์ไซต์ 
Honda Wave 110i 10 คัน

ร้าน ชัยเจริญยนต์ 1998 นนทบุรี

ร้าน อ่อนนุชอะไหล่ กรุงเทพฯ

ร้าน OK อะไหล่ตรัง ตรัง

บริษัท ไพศาลอะไหล่ยนต์ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ร้าน เฮงพัฒนากลการ กรุงเทพฯ

คุณชนะชัย แสนภูวา นนทบุรี

คุณภัคพล ทรัพย์งาม อยุธยา 

คุณสิรินดา สมบัติวาณิชชกุล กรุงเทพฯ

อู่ หมูบริการ หาดใหญ่ สงขลา

คุณอนงค์ วุฒิสาธิต นนทบุรี

รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำ 
หนัก 1 บาท 10 เส้น

ร้าน เฮงอะไหล่ยนต์ รามอินทรา กรุงเทพฯ

ร้าน เฮงพัฒนากลการ กรุงเทพฯ

ร้าน UDOM AUTO SHOP

ร้าน ธน พุทธมณฑล สาย 3 กรุงเทพฯ

ร้าน OK อะไหล่ตรัง ตรัง

ช่างชิต กรุงเทพฯ

คุณณัฐชนก วัฒนเกตุกุล กรุงเทพฯ

คุณภัคพล ทรัพย์งาม อยุธยา 

นางสาว สำราญ คำนนท์ กรุงเทพฯ

คุณลีลาวดี มะเสนา มหาสารคาม

รางวัลที่ 4 สร้อยคอทองคำ
หนัก 50 สตางค์ 10 เส้น

หจก.อินทราอะไหล่ยนต์ สุขาภิบาล กรุงเทพฯ

ร้าน รุ่งเกียรติชัยออโต้พาร์ท กรุงเทพฯ

หสน. ยนต์แสงไทย นครปฐม

ร้าน เซี้ย ออโต้พาร์ท กรุงเทพฯ

ร้าน ชัยเจริญยนต์ นนทบุรี

คุณนิพร แซ่จึง กรุงเทพฯ

คุณไพรแก้ว ยอดบัว อุทัยธานี

คุณสุรนาท ชัยชาติ กรุงเทพฯ

คุณเดชชาติ รุ่งกิจคุณากร นนทบุรี

คุณฉัตรชัย ทองอ่วม นนทบุรี

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่าน และสำหรับลูกค้าของเรา สามารถร่วมลุ้นรางวัลได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะ 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมโปรโมชั่นปีต่อไปได้จาก

www.tsvthailand.com/newsdetailnews.php