การกรอกใบรับประกัน และส่งใบรับประกันกลับมายังบริษัท

           เพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของท่านลูกค้าจากการรับประกันคุณภาพสินค้าและการร่วมลุ้นรับรางวัลใหญ่ประจำปีของทางบริษัทฯ โปรดถามหาใบรับประกันสินค้าทุกครั้งจากทางร้านค้าที่ท่านซื้อสินค้าและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ได้แก่
           1.ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของท่านลูกค้าให้ชัดเจน 
           2.ชื่อร้านค้าที่ท่านซื้อสินค้าและวันที่ซื้อ
          จากนั้นฉีกใบรับประกันตามรอยประ ส่งชิ้นส่วนที่เขียนบนมุมขวาว่า ส่งคืนบริษัทฯ
โดยไม่ต้องติดแสตมป์ (หากส่งภายในประเทศ) ภายใน 15 วัน หลังจากซื้อสินค้าจากร้านค้า เพื่อที่ทางบริษัทฯจะสามารถลงทะเบียนสินค้าให้อยู่ในระยะประกันได้อย่างถูกต้อง โดยในชิ้นส่วนที่เขียนบนมุมขวาว่า สำหรับลูกค้านั้นใช้สำหรับยืนยันการรับประกันสินค้าและรับรางวัลหากท่านเป็นผู้โชคดีในทุกๆ สิ้นปี ทางบริษัทฯ จะรวบรวมใบรับประกันที่ส่งกลับมาในแต่ละปีนั้นๆ เพื่อทำการจับฉลากรางวัลใหญ่ประจำปีของผลิตภัณฑ์ GSP ในเดือนมกราคมปีถัดไปและจะประกาศผลผู้โชคดีในเว็บไซต์ www.tsvthailand.com ภายหลัง


           
จากทราบผลหากใบรับประกันที่จับรางวัลได้ ไม่ได้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หรือ ผิดเงื่อนไขของทาง
บริษัทฯที่ระบุไว้ข้างต้น 
จะถือว่าเป็นโมฆะ และทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิในการจับรางวัลจากใบรับประกันใหม่อีกครั้ง!!!

ตัวอย่างใบรับประกัน
ใบรับประกัน ด้านหน้า ใบรับประกัน ด้านหลัง